Skip to main content

N2Blast korrosjonshemmende

Nitrogengenererte tørre sprinklersystemer

FPS-1650

FPS-1650

FPS-3250 + FPS-5000

De viktigste funksjonene i N2-BLAST® FPS-1650, FPS-3250 og FPS-5000 inkluderer følgende:

  • Intern luftkompressor (kun FPS-1650)
  • Programmerbar logikkstyring (PLC)
  • Programmerbar logisk kontroller (PLC)
  • Sikkerhetsavlastningsventiler
  • Nitrogentank
  • Luftfiltre
  • Adsorpsjonssenger med trykksvingning
  • Automatisk inn-/utkobling av trykk
  • STS-patentert Blast Off® (tilleggsutstyr)