Skip to main content

N2Blast korrosjonshemmende

Nitrogengenererte tørre sprinklersystemer

FPS-10000

FPS-10000

FPS-16500 + FPS-22500

N2-BLAST® FPS-10000, FPS-16500 og FPS-22500 har blant annet følgende hovedfunksjoner:

  • Lufttørker
  • Programmerbar logisk kontroller (PLC)
  • Sikkerhetsavlastningsventiler
  • Nitrogentank
  • Luftfiltre
  • Adsorpsjonssenger med trykksvingning
  • Automatisk inn-/utkobling av trykk
  • STS' patenterte Blast Off®-teknikk