Skip to main content

N2Blast korrosjonshemmende

Nitrogengenererte tørre sprinklersystemer

FPS-500

FPS-500

  • Luftkompressor
  • Programmerbar logisk kontroller (PLC)
  • Sikkerhetsavlastningsventiler
  • N2-tank
  • Luftfiltre
  • Adsorpsjonssenger med trykksvingning
  • Automatisk inn-/utkobling av trykk
  • STS' patenterte BlastOff®