Skip to main content

Dyser og åpne sprinkler

Dyser og åpne sprinkler

Dyser og åpne sprinkler er utslippsenheter som brukes som en del av oversvømmelser for å beskytte områder med høy risiko som tunneler, oljeraffinerier, kjemiske anlegg, offshoreplattformer og kraftverk. Disse stedene inneholder ofte svært brannfarlige, brennbare eller eksplosive materialer som krever robuste brannsikringssystemer.

Reliable spraydyser og åpne sprinkler gir vannstrøm som styres manuelt eller gjennom hurtigåpningsventiler som er pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk aktivert.