Skip to main content

Preaction

Preaction-systemer er designet for å beskytte vannfølsomme områder som frysere, museer, datarom og sterile rom. Disse stedene inneholder vannfølsomt utstyr, dyrebare gjenstander eller er følsomme områder hvor utilsiktet vannutslipp er uønsket.

Preaction systemer kan erstatte tørr systemer. Preaction-systemer bruker lukkede sprinklere, komprimert nitrogen eller luft i systemets rør, og vann under trykk som holdes under klaffen til ventilen. Preaksjonssystemet krever et deteksjons- og frigjøringssystem. Når den aktiveres av en detektor, åpnes ventilen, slik at vann kan strømme inn i systemrøret og utløse en alarm. Når varmekilden aktiverer en sprinkler, strømmer vann kun gjennom de åpne sprinklene.

DDX Single Interlock Elektrisk

DDX Type F Double Interlock

DDX Type F Double Interlock Elektrisk Pneumatisk

DDX Type D Double Interlock Elektrisk Elektrisk

DDX Type F Double Interlock

DDX Preaction Type A