Skip to main content

Deluge ventiler

Deluge-systemer er designet for å beskytte områder med høy risiko som tunneler, oljeraffinerier, kjemiske anlegg, offshoreplattformer og kraftverk. Disse stedene inneholder ofte svært brannfarlige, brennbare eller eksplosive materialer som krever robuste brannsikringssystemer.

Deluge-systemer bruker åpne dyser eller åpne sprinkler, med systemrør som er åpne mot atmosfæren og vann under trykk holdt under klaffen til ventilen. Deluge-systemet krever et deteksjons- og frigjøringssystem. Når den aktiveres av en detektor, åpnes ventilen og lar vann strømme inn i systemrøret og gjennom alle dyser eller åpne sprinkleranlegg.

DDV Delugeventil

DDX Delugeventil